Kwoty do?adowa? i odpowiadaj?ce im okresy przed?u?enia konta.