Kwoty doładowań i odpowiadające im okresy przedłużenia konta.